Regulamin Serwisu

Regulamin serwisu www.sexrandki.net

Za każdym razem kiedy w niniejszym dokumencie mowa o www.sexrandki.net należy przez to rozumieć serwis społecznościowy dostępny pod adresem www.sexrandki.net i/lub pod innym, alternatywnym adresem kierującym ruch do serwisu www.sexrandki.net, który to serwis należy do Administratora.
Kiedy mowa o "obsłudze" lub "Administratorze" - należy przez to rozumieć osobę Administratora lub powołane przez niego osoby świadczące pomoc i obsługujące serwis w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Zasady opisane w niniejszym dokumencie wchodzą w życie z dniem 2009.11.27. Prosimy o zapoznanie się z naszymi warunkami korzystania z www.sexrandki.net przed rejestracją i każdorazowo przed dokonaniem logowania w serwisie www.sexrandki.net.

Wprowadzenie

Wchodząc na stronę www.sexrandki.net, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z witryny www.sexrandki.net. Serwis www.sexrandki.net jest prowadzony przez "Administratora". Poniższe zasady obowiązują z dniem 2009.11.27. W celu uniknięcia posądzeń o plagiat informujemy, iż serwis www.sexrandki.net stanowi niezależny serwis randek Internetowych.

Korzystanie z serwisu www.sexrandki.net

Warunkiem korzystania ze strony www.sexrandki.net jest Twoja zgoda na to, że nie będziesz:

- naruszać żadnych przepisów prawa;
- naruszać zasad zamieszczania ofert i ogłoszeń;
- zamieszczać obelżywych lub oszczerczych informacji, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
- podawać fałszywych lub mylących informacji;
- naruszać praw osób trzecich;
- rozpowszechniać oraz publikować spamu, tzw. „łańcuszków internetowych” ani piramid;
- rozpowszechniać wirusów ani żadnych innych technologii mogących zaszkodzić www.sexrandki.net oraz interesom lub własności użytkowników serwisu www.sexrandki.net;
- podejmować działań, które nadmiernie obciążają naszą infrastrukturę lub zakłócają poprawne funkcjonowanie serwisu www.sexrandki.net;
- kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody oraz bez zgody Administratora;
- korzystać z jakiegokolwiek robota (spidera, scrapera itp.) lub innych zautomatyzowanych narzędzi, aby w jakimkolwiek celu uzyskać dostęp do strony www.sexrandki.net i gromadzić pochodzące z niej treści bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
- w jakikolwiek sposób zbierać ani gromadzić informacji o innych użytkownikach, w tym danych kontaktowych i ich adresów e-mail, bez ich zgody;
- omijać podejmowanych przez nas środków ograniczających lub uniemożliwiających Ci korzystanie z serwisu www.sexrandki.net

Zgadzasz się także na wykorzystywanie Twoich danych w ramach usług i serwisów należących do Administratora sexrandki.net w tym także do wykorzystywania zdjęć, filmów i treści profilu w celach reklamowych i w celach tworzenia materiałów reklamowych takich jak banery, zaproszenia i inne.
W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych przez Administratora sexrandki.net poprzez usunięcie swojego profilu z naszego serwisu. Warunki założenia jak i użytkowania konta określa dokładnie nasz Regulamin który należy zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

Niektóre funkcje serwisu www.sexrandki.net mogą powodować, że Twoje ogłoszenie, publikowane treści, dodane zdjęcia i filmy, będą wyświetlane w innych serwisach, które należą do Administratora sexrandki.net, w tym w serwisach w innych krajach. Korzystając z serwisu www.sexrandki.net, wyrażasz zgodę na to, że Twoje ogłoszenie, zdjęcia i treści profilu mogą być wyświetlane na tych innych stronach zarówno jako ich element składowy jak i publikacji w charakterze reklamowym - w tym wykorzystywane do tworzenia projektów i banerów reklamowych. Warunki korzystania z innych serwisów mogą być podobne do tych warunków, ale w krajach, w których publikowane są Twoje ogłoszenie, filmy i zdjęcia, możesz również podlegać innym przepisom prawnym i ograniczeniom. Jeśli zdecydujesz się na zamieszczenie swojego ogłoszenia na innej stronie i innym serwisie, możesz być odpowiedzialny za zapewnienie, że ogłoszenie nie narusza obowiązujących tam zasad. Możemy usunąć Twój profil i dane jeśli zostaną one zgłoszone na którejkolwiek z naszych stron, lub jeśli uznamy, że powodują one problemy lub naruszają przepisy prawa lub obowiązujące zasady użytkowania.

a) Edycji danych i/lub usunięcia swoich danych i likwidacji konta, Użytkownik dokonuje wyłącznie samodzielnie, po zalogowaniu, poprzez następujące strony sieci WWW:

- Edycja: http://www.sexrandki.net/account/profile/
- Zmiana hasła: http://www.sexrandki.net/account/settings/
- Ustawienia prywatności: http://www.sexrandki.net/account/privacy/
- Usunięcie konta: http://www.sexrandki.net/account/privacy/cancel/

b) Obsługa serwisu nie realizuje zleceń dotyczących kont użytkowników i nie realizuje dyspozycji dokonywania zmian i/lub usunięcia konta za użytkownika.

Blokada/usunięcie konta

Mając na uwadze prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz uwzględniając w pełni jego przeznaczenie, Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Użytkownika bez wcześniejszego uprzedzenia, w przypadku, gdy Użytkownik:

- naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu
- nie zaakceptował wprowadzonych zmian w Regulaminie

Trwałe usunięcie Konta przez Administratora, skutkuje bezpowrotnym zaprzestaniem świadczenia przez Serwis wszelkich Usług, zarówno bezpłatnych, jak i płatnych. Usunięcie konta z serwisu oznacza przepadek wszelkich posiadanych przywilejów, uprawnień, punktów i weryfikacji bez możliwości roszczeń o zwrot jakichkolwiek poniesionych kwot oraz rekompensaty za niewykorzystany okres trwania usługi. Usunięcie konta jest nieodwracalne i realizowane jest natychmiast po zaakceptowaniu warunków usunięcia konta!

Oświadczenie prawne

Płacąc za usługi (SMS, przelew internetowy, przekaz bankowy, BTC itp) zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, iż zamawiasz treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażasz zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzasz, że jesteś świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Wszystkie zamówione usługi zostają włączone automatycznie w chwili prawidłowo dokonanej zapłaty. Kodu, który otrzymasz w formie elektronicznej nie należy nigdzie wpisywać – jest niezbędny tylko przy rozwiązywaniu problemów.

Ponosisz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczasz w serwisie www.sexrandki.net, oraz za wszystkie konsekwencje mogące wyniknąć z Twojego ogłoszenia, treści profilu oraz wysyłanych wiadomości i komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia opublikowania lub usunięcia wedle własnego uznania treści, które naszym zdaniem są nieodpowiednie lub naruszają powyższe warunki. Zastrzegamy sobie również prawo wedle własnego uznania do czasowego lub trwałego ograniczenia prawa użytkownika do korzystania ze strony, w tym do usunięcia lub ograniczenia usług dodatkowych zakupionych przez użytkownika takich jak weryfikacja, konto promowane itp. i/lub odmówienia użytkownikowi prawa do rejestracji w serwisie w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nadużyć. W przypadku stwierdzenia nadużyć Administrator nie ma obowiązku informować o przyczynach nałożonych ograniczeń lub usunięcia usług.

Nadużywanie serwisu www.sexrandki.net

sexrandki.pl oraz społeczność użytkowników www.sexrandki.net współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej, prosimy zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego: http://www.sexrandki.net/contactus/

Nie ograniczając innych środków zaradczych, możemy wysyłać ostrzeżenia, ograniczyć lub przerwać świadczenie naszych usług, usunąć zamieszczone w serwisie treści oraz podjąć czynności techniczne i prawne, aby powstrzymać użytkowników przed korzystaniem z serwisu www.sexrandki.net, jeśli uznamy, że stwarzają oni problemy lub działają niezgodnie z naszymi zasadami. Niezależnie jednak od tego, czy zdecydujemy się podjąć jakiekolwiek z tych czynności, usunąć zamieszczone treści, ograniczyć dostęp do usług lub zablokować użytkownikowi możliwość korzystania ze strony www.sexrandki.net, czy też nie, nie ponosimy odpowiedzialności za monitorowanie serwisu www.sexrandki.net lub za nieautoryzowane i niezgodne z prawem treści zamieszczone w serwisie ani za sposób korzystania ze strony przez jej użytkowników.

Opłaty i usługi

Korzystanie z serwisu www.sexrandki.net jest w zasadzie bezpłatne, jednak czasami pobieramy opłaty za pewne usługi. Nasze opłaty są podawane w polskich złotych, a ich wysokość możemy zmieniać od czasu do czasu. Sms przesłany na 79955 to 9 zł netto (11,07 brutto), przesłany na 91995 to 19 zł netto (23,37 brutto), przesłany na 92595 to 25 zł netto (30,75 brutto). Możemy dokonać czasowej zmiany w pobieranych opłatach w celach promocyjnych lub z okazji wprowadzenia nowych usług. Takie zmiany wchodzą w życie wraz z ogłoszeniem tymczasowej promocji lub wprowadzeniem nowej usługi.

Płacąc za usługi (SMS, przelew internetowy, przekaz bankowy, BTC itp) zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, iż zamawiasz treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym i wyrażasz zgodę na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz potwierdzasz, że jesteś świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia spełniania świadczenia. Wszystkie zamówione usługi zostają włączone automatycznie w chwili prawidłowo dokonanej zapłaty. Kodu, który otrzymasz w formie elektronicznej nie należy nigdzie wpisywać – jest niezbędny tylko przy rozwiązywaniu problemów. sexrandki.pl nie odpowiada za SMSy o błędnej treści lub wysłane na niepoprawny numer. Płacąc za usługi zgadzasz się z Regulaminem rejestracji i Regulaminem serwisu SMS. Płatności SMS-em można wykonać za pomocą wszystkich operatorów polskich. Usługa działa tylko na terenie Polski.

Rejestracja w portalu jest nieodpłatna. Portal www.sexrandki.net świadczy usługi, z których część jest dostępna tylko dla użytkowników, którzy uiścili opłatę za członkostwo vip, pakiety kredytów itp. Chociaż administracja portalu będzie robiła wszystko, by zadowolić użytkowników z uiszczoną opłatą za usługi, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że po dokonaniu płatności nie możesz się uskarżać na jakość tych usług lub prosić o zwrot pieniędzy za opłacone usługi.

Odpowiedzialność

Administracja strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i błędy powodowane przez operatorów telefonii komórkowej oraz innych dostawców usług płatniczych. Administracja sexrandki.net nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS. Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia produktu użytkownik nie otrzyma smsa, należy złożyć reklamację za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego: http://www.sexrandki.net/contactus/

Treść

Serwis www.sexrandki.net jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich, które ukończyły 18 lat a jednocześnie zgadzają się na dostęp do treści o charakterze erotycznym. Serwis www.sexrandki.net zawiera treści zamieszczone zarówno przez nas, jak i naszych użytkowników. Strona www.sexrandki.net jest chroniona przez prawo autorskie i prawo międzynarodowe. Treści wyświetlane w serwisie www.sexrandki.net lub za jej pośrednictwem są zgodnie z prawem autorskim i konwencjami międzynarodowymi chronione jako praca zbiorowa i/lub kompilacja. Wyrażasz zgodę, że nie możesz kopiować, rozpowszechniać i modyfikować treści pochodzących z serwisu www.sexrandki.net bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody. Nie możesz dezasemblować ani dekompilować, odtwarzać ani podejmować żadnych innych prób w celu poznania kodu źródłowego serwisu www.sexrandki.net. Bez ograniczania powyższego postanowienia nie możesz reprodukować, kopiować, sprzedawać i odsprzedawać ani wykorzystywać w żadnym innym celu żadnych elementów strony www.sexrandki.net (poza utworzonymi przez siebie treściami). Przekazując nam treści, potwierdzasz, że masz prawo do udzielenia nam, i udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezterminowego, nieodwołalnego, bezpłatnego i pozwalającego na udzielanie dalszych licencji pozwolenia na wykonywanie praw autorskich, praw do upublicznienia i praw do bazy danych w odniesieniu do tych treści wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji niniejszej umowy przez www.sexrandki.net (w tym: świadczenia usług hostingowych, przetwarzanie danych w celach marketingowych, przetwarzanie danych w celach reklamowych i statystycznych). Celem uniknięcia potencjalnych wątpliwości zgadzasz się na to, że jesteś jedynym podmiotem odpowiedzialnym za swoje ogłoszenia i że www.sexrandki.net nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dostarczone przez Ciebie treści. Treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści (w tym danych osobowych ) objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu a także zezwala na przetwarzanie danych w tym zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i treści własności intelektualnej przez ewentualnego nabywcę serwisu. Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta.

Rodzaje kont

W ramach świadczonych usług, użytkownicy www.sexrandki.net mają do dyspozycji kilka rodzajów kont różniących się między sobą zakresem funkcji i możliwościami dostępu do publikowanych danych, profili i poszczególnych treści serwisu www.sexrandki.net. Rejestracja, korzystanie i wszystkie funkcje niezbędne do korzystania ze strony są darmowe. Istnieje możliwość dodatkowej weryfikacji profilu oraz wykupienia konta VIP dającego dodatkowe możliwości.

WERYFIKACJA/AKTYWACJA - Weryfikacja tzw. aktywacja konta ma na celu potwierdzenie, że użytkownik ma ukończone 18 lat oraz profil jaki założył jest w 100% wiarygodny i prawdziwy (ważna 3 miesiące dla płatności SMS i 12 miesięcy dla płatności e-transferem). Natychmiast po dokonaniu aktywacji, Twój profil oznaczony będzie statusem Tożsamość tego konta została potwierdzona! Konta bez potwierdzenia autentyczności oznaczone są statusem Tożsamość tego konta nie została potwierdzona! Zanim zakupisz, pakiet vip czy pakiet usług dodatkowych najpierw musisz aktywować swoje konto!

KONTO ZWYKŁE - bezpłatne konto które otrzymuje każdy użytkownik z chwilą zarejestrowania się w serwisie www.sexrandki.net. Zasadniczo konto zwykłe umożliwia publikację treści i danych które będą widoczne dla użytkowników posiadających konta zweryfikowane, jednak bez możliwości kontaktu z innymi i przeglądania profili. Użytkownicy konta zwykłego mogą je w dowolnej chwili zweryfikować lub uaktywnić do konta VIP, bez zobowiązań na przyszłość na odpowiedni okres czasu zgodnie z informacją na stronie. Konto zwykłe umożliwia opublikowanie wszystkich swoich danych, w tym danych kontaktowych oraz publikację zdjęć, treści audio i filmów w serwisie www.sexrandki.net. Konto zwykłe posiada ograniczenie dostępu do profili, oznacza to że użytkownik posiadający konto zwykłe nie ma dostępu do żadnych danych i do profili innych użytkowników, ma jedynie możliwość dodawania własnych treści. Użytkownik posiadający konto zwykłe ma możliwość podstawowego wyszukiwania innych użytkowników w serwisie www.sexrandki.net jednak bez dostępu do danych i informacji kontaktowych zawartych w profilach użytkowników. Użytkownik posiadający konto zwykłe nie ma możliwości korespondowania i przesyłania wiadomości oraz odpowiadania na wiadomości od innych użytkowników, nie ma także uprawnień do korzystania z czata. Konto to różni się także parametrami technicznymi od konta VIP.

KONTO VIP - Użytkownik posiadający konto VIP ma możliwość dostępu do treści profili oraz udostępnionych tam danych kontaktowych i danych osobowych podanych do wiadomości przez wszystkich użytkowników www.sexrandki.net. Użytkownik posiadający konto VIP ma możliwość w dowolnej chwili zakupu usług promocyjnych, pakietów kredytów, itp.

KONTO PREMIUM - konto użytkownika z takimi samymi uprawnieniami jak dla KONTA VIP, rozszerzone o specjalne pakiety (pakiety kredytów, promocja profilu, wyróżnienia, potwierdzenie tożsamości, itp.)

KREDYTY - wirtualna waluta służąca do opłacenia/zakupu usług, które posiadają ograniczenia użytkowe.

DOSTĘP DO PUBLICZNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH

Podanie publicznych danych kontaktowych jest opcją dodatkową i nie jest wymagane podczas procesu rejestracji/użytkowania serwisu www.sexrandki.net. Chociaż administracja portalu będzie robiła wszystko, by zadowolić użytkowników z uiszczoną opłatą za usługi, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że po dokonaniu płatności nie możesz się uskarżać na jakość tych usług lub prosić o zwrot pieniędzy za opłacone usługi. Administracja portalu zezwala na dodanie do profilu swoich Publicznych Danych Kontaktowych takich jak Numer Telefonu, Email, GG, SKYPE. Dane te (Numer Telefonu, Email, GG, SKYPE itp.) można podać tylko w formularzu PRYWATNE DANE KONTAKTOWE. Wiemy, że nie każdy ma czas codziennie zaglądać na portal i sprawdzać czy nie otrzymał nowej wiadomości, spora cześć użytkowników woli też kontakt nie tylko poprzez portal, ale również poprzez rozmowę telefoniczną, Sms, GG czy Skype.

Pamiętaj! Żadne Twoje dane nie zostaną nigdy ujawnione. Zawsze tylko Ty (użytkownik) decyduje o ewentualnym ujawnieniu swojego numeru telefonu, adresu e-mail, numeru gg czy skype.

Ograniczenia użytkowe

Ograniczenia użytkowe to limity dotyczące wszystkich użytkowników, mające na celu zapewnienie stabilnej pracy www.sexrandki.net oraz mające na celu zapobieganie nadużyciom jak spam (nie zamawiana korespondencja). Ograniczenia użytkowe obowiązują wszystkich użytkowników www.sexrandki.net.

Naruszanie praw

Nie wolno zamieszczać treści, które naruszają prawa osób trzecich. Obejmuje to między innymi treści, które naruszają prawa własności intelektualnej takie jak prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych (np. oferowanie podrabianych towarów na sprzedaż). W serwisie www.sexrandki.net właściciele praw autorskich, praw do znaków towarowych i innych praw stanowiących własność osób trzecich, mogą zgłaszać ogłoszenia, treści i oferty naruszające ich prawa oraz wysyłać prośby o usunięcie tych treści. Jeżeli przedstawiciel prawny upoważnionej strony we właściwy sposób przekaże nam takie zgłoszenie, profil, ofert, treści i ogłoszenia naruszające prawa własności intelektualnej zostaną usunięte przez www.sexrandki.net.

Zgłaszanie naruszeń

Aby zgłosić naruszenie, wystarczy, że wypełnisz formularz Powiadomienie o naruszeniu i prześlesz go mailem na adres Administratora www.sexrandki.net Aby móc zgłaszać treści, które naruszają Twoje prawa, prosimy o wypełnienie formularza i jego podpisanie. Informacje wymagane w Formularzu powiadomienia o naruszeniu prawa są nam potrzebne w celu zagwarantowania, że strona zgłaszająca jest uprawiona lub posiada odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania prawnego. Informacje te muszą również umożliwiać www.sexrandki.net jednoznaczne rozpoznanie profilu, treści lub ogłoszenia, które ma zostać usunięte. Gdy otrzymamy prawidłowo wypełniony Formularz powiadomienia o naruszeniu prawa, będziesz mógł wysyłać kolejne zgłoszenia do www.sexrandki.net.

Uwaga! Formularza mogą używać tylko prawomocni właściciele praw własności intelektualnej lub podmioty/osoby za notarialnym potwierdzeniem praw do takiego reprezentowania. Powiadomienie o naruszeniu ma na celu zapewnienie, że publikowane treści nie naruszają praw autorskich, praw do znaku handlowego, interesów osób trzecich, ani praw własności intelektualnej stron trzecich.

W przypadku innych pytań użytkownicy odwiedzający stronę i ogłoszeniodawcy mogą skontaktować się z www.sexrandki.net korzystając z naszego działu Pomocy.

Zrzeczenie się odpowiedzialności. Żadne z poniższych zapisów nie ograniczają naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd ani za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem ze strony naszych pracowników lub przedstawicieli. Zgadzasz się, że nie będziesz pociągał nas do odpowiedzialności za treści publikowane przez innych użytkowników oraz działania innych użytkowników.

Nie ingerujemy w treść profili (w tym treści audio, foto i wideo), poczty, ofert i ogłoszeń przesyłanych, publikowanych i zamieszczanych przez użytkowników ani nie uczestniczymy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami. Większość treści dostępnych w serwisie www.sexrandki.net jest zamieszczana przez innych użytkowników, nie gwarantujemy więc żadnej dokładności, autentyczności opublikowanych profili, treści, ofert i ogłoszeń jak również poprawności informacji kontaktowych. Nie udzielamy ponadto żadnej gwarancji bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych usług i wszelkich publikacji dokonywanych przez użytkowników www.sexrandki.net.

W żadnym wypadku nie przyjmujemy odpowiedzialności za żadne treści, oferty i ogłoszenie zawierające sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.

Nie gwarantujemy, że witryna będzie dostępna bez przerw, a dostęp do naszych usług będzie bezpieczny i wolny od błędów, ani że wady witryny zostaną skorygowane. Mimo że podejmujemy uzasadnione starania, aby utrzymać nieprzerwane działanie strony, nie możemy go zagwarantować i nie udzielamy żadnych gwarancji ani obietnic (ani bezpośrednich, ani dorozumianych) odnośnie dostępności naszych usług.

Zatem w zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje, oświadczenia i warunki, bezpośrednie lub dorozumiane, w tym te dotyczące jakości, wartości, autentyczności, jakości oraz przydatności usług oraz zamieszczonych w www.sexrandki.net ofert ogłoszeń i danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, czy to wyrażone w pieniądzach (w tym zyski), czy jako utrata dobrego imienia lub reputacji, ani za żadne specjalne, pośrednie, wtórne szkody wynikające z korzystania przez użytkownika z serwisu www.sexrandki.net, nawet jeśli zostaliśmy uprzedzeni o możliwości powstania takiej szkody lub mogliśmy ją przewidzieć. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na ograniczanie gwarancji lub wyłączanie odpowiedzialności za szkody i w takich przypadkach wyłączenia i ograniczenia nie mają zastosowania.

Jeśli pomimo zapisów w poprzednim paragrafie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec użytkownika lub jakichkolwiek osób trzecich (na podstawie umowy, deliktu, zaniedbania, ustawy lub innych źródeł), nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do wysokości kwot: (a) łącznych opłat zapłaconych przez użytkownika w ciągu 6 miesięcy poprzedzających działanie wywołujące powstanie odpowiedzialności lub (b) 300 polskich złotych.

Informacje osobiste

Korzystając z serwisu www.sexrandki.net, wrażasz zgodę na gromadzenie, przesyłanie, przechowywanie i wykorzystanie przez firmę www.sexrandki.net swoich informacji osobistych. Informacje te przechowywane są na serwerach znajdujących się na terenie Polski i Francji, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności. Zgadzasz się również na otrzymywanie od nas wiadomości o charakterze informacyjnym.

Rozwiązywanie sporów

Jeśli dojdzie od sporu pomiędzy Tobą a www.sexrandki.net, zalecamy, abyś w celu rozwiązania problemu najpierw skontaktował się z nami bezpośrednio poprzez stronę Pomocy www.sexrandki.net. Rozpatrzymy uzasadnione prośby o rozstrzygniecie sporu według alternatywnej do procesu sądowego procedury rozstrzygania sporów, takiej jak mediacja lub arbitraż.

Postanowienia ogólne. Niniejsze warunki oraz inne zasady opublikowane w serwisie www.sexrandki.net stanowią pełny tekst umowy pomiędzy Tobą a www.sexrandki.net, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy.

Prawem właściwym dla tej umowy, zgodnie z którym jest ona pod wszystkimi względami interpretowana i realizowana, jest prawo obowiązujące w Polsce. Zgadzasz się, że jakiekolwiek roszczenia lub spory, który możesz wszcząć przeciwko www.sexrandki.net, muszą być rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora. Wspólnie z www.sexrandki.net zgadzasz się podporządkować wyłącznej jurysdykcji Polskich sądów; w przypadku roszczeń podlegających jurysdykcji sądu okręgowego zgadzasz się podporządkować jurysdykcji Sądu Rejonowego. Powyższy wybór jurysdykcji obowiązuje w zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Jeśli obecnie nie włączyliśmy do treści warunków jakichś zapisów, nie rezygnujemy z prawa do dodania ich w przyszłości. Jeśli sąd odrzuci jakiekolwiek z tych warunków, pozostałe warunki zostaną utrzymane w mocy. W zakresie dopuszczalnym przez prawo możemy automatycznie scedować tę umowę, wedle własnego uznania i zgodnie z poniższym zapisem dotyczącym powiadamiania.

Powiadomienia skierowane do Ciebie będziemy wysyłać na podany przez Ciebie adres e-mail.

Możemy w każdej chwili zmienić tę umowę, a wprowadzone poprawki będą obowiązywać od chwili kolejnego logowania w www.sexrandki.net przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła lub po upływie 30 dni od chwili opublikowania przez nas zmienionych warunków w naszej witrynie, w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe

W trakcie korzystania z www.sexrandki.net zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych dotyczących miejsca zamieszkania, imienia, adresu e-mail a także innych danych. Wszystkie dane wykorzystywane przez www.sexrandki.net są niezbędne do prawidłowego działania w przypadku podania login-u oraz hasła.

Administrator www.sexrandki.net zobowiązuję się do ochrony danych osobowych oraz nie przekazywania ich w żaden sposób osobom trzecim. Dostęp do danych mają tylko upoważnieni pracownicy. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych, na potrzeby www.sexrandki.net zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883).

Niezapowiedziane wiadomości i newslettery

www.sexrandki.net zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Każdy użytkownik ma wgląd do swoich danych, może nimi zarządzać jak również w każdej chwili usunąć z naszej bazy na życzenie.

Adresy e-mail mogą być wykorzystywane w prywatnej korespondencji z użytkownikiem do spraw obsługi klienta. Wszystkie inne prywatne informacje przedstawione przez użytkownika są poufne i nie będą ujawniane, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo lub w celu ochrony użytkowników naszej strony. Wszystkie prywatne informacje mogą zostać zaktualizowane lub usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie.

Postępujemy zgodnie z ogólnie przyjętymi w branży standardami ochrony danych osobowych przekazanych do nas, zarówno podczas przesyłania i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet, ani elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego też, staramy się stosować powszechnie akceptowalne środki zmierzających do ochrony danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych zgodnie z wymogami prawa i gdy wierzymy, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw lub zgodne z postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub w postępowaniu sądowym na naszej stronie internetowej.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy do innych użytkowników lub innych materiałów związanych z www.sexrandki.net są dostępne dla wszystkich odwiedzających te strony.

www.sexrandki.net nie ma możliwości zabezpieczenia tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie. Również www.sexrandki.net nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników. Dotyczy to szczególnie treści zwierających recenzję innego użytkownika. Zastrzega się jednak prawo do wykasowania wpisu danego użytkownika bez podania przyczyny. Może to dotyczyć szczególnie przypadków, gdy opinie danych osób zawierają treści wulgarne, nieprawdziwe lub nie związane z tematem.

Nasz serwis umożliwia dostęp do czat, forum, blogi, grupy itp., które są ogólnie dostępne dla użytkowników. Proszę pamiętać, że wszelkie informacje ujawnione w tych obszarach stają się dostępne publicznie i należy zachować ostrożność decydując się na ujawnienie swoich danych osobowych.

Cookies (ciasteczka)

www.sexrandki.net wykorzystuje cookies (ciasteczka). To małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Dzięki cookies możemy zapamiętać obecność danej osoby na konkretnej stronie i wyświetlać spersonalizowaną treść. Nie udostępnienie bądź skasowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszego portalu, za co www.sexrandki.net nie odpowiada.

Zamówienie usług

Zamówienia usług realizowane są za pośrednictwem systemu Dotpay, tPay i Przelewy24, który wymaga podania Twoich danych. Dane są umieszczone w bezpiecznym obszarze i łączenie się z nimi odbywa z użyciem bezpiecznego połączenia (SSL). Identyfikacja serwera jest możliwa dzięki certyfikatowi serwera. Dotpay, tPay i Przelewy24 przykładają ogromną wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Polityka zachowania poufności na stronach internetowych Dotpay, tPay i Przelewy24 jest udostępniana wszystkim zainteresowanym. Dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem działalności usługowej.

Regulamin

Regulamin www.sexrandki.net jest integralną częścią Polityki Prywatności, dlatego akceptując jej postanowienia akceptujesz również regulamin.

Nieznajomość regulaminu

- Nieznajomość warunków Regulaminu nie może być podstawą żadnych roszczeń, pretensji oraz braku respektowania przez Użytkownika zasad i warunków Regulaminu przyjętych w procesie Rejestracji / Logowania / Użytkowania Serwisu.
- Użytkownik, każdorazowo, korzystając z serwisu www.sexrandki.net oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 lat i ma świadomość, iż serwis www.sexrandki.net zawiera treści erotyczne i zgadza się na kontakt z takimi treściami.
- Ponadto, każdorazowo korzystając z serwisu www.sexrandki.net, użytkownik oświadcza, iż zna, rozumie i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Informacje o Administratorze sexrandki.net

Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z serwisu www.sexrandki.net, skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktu:
http://www.sexrandki.net/contactus/

Administrator zastrzega sobie prawo nie udzielanie odpowiedzi na pytania które zostały omówione w niniejszym Regulaminie.

Reklamacje

Reklamacje można składać pisemnie na adres: admin@sexrandki.net

Osoby które nie akceptują warunków niniejszego Regulaminu nie mają prawa i nie mogą uzyskiwać dostępu do treści strony www.sexrandki.net w żaden sposób oraz za pośrednictwem żadnych technologii.
2009 © 2015 Internetowy serwis Sexrandki.net - Znajdź sobie partnera na jedną noc lub na całe życie!
Pamiętaj mnie